Styret

Leder                                                             Ellen Gjerløw

Nestleder                                                       Astri Wold

Sekretær                                                        Heidi Dahl Brenne

Kasserer                                                         Wilma van de Veen

Styremedlem                                                 Marit Kristiansen

Styremedlem og
leder kunstnerisk komité                            Tone Bøysen Lurie