Hvordan bli medlem?

For å bli medlem i koret må man jobbe på St. Olavs hospital.
Vi tar opp nye medlemmer fortrinnsvis i starten av hvert semester.

Henvendelse til leder Ellen Gjerløw, tlf. 99321989. E-post: ellen.gjerlow@stolav.no

Kontingent
Nye medlemmer: Gratis første semester

Aktive medlemmer: 1200 kr pr. semester

Medlemmer i permisjon: 600 kr pr. semester