Øvingstider/terminlister

Vi øver hver mandag fra kl. 19.30 – 22.00 i 1902 – bygget,
Rom 02M11, 1. etg. ved St. Olavs Hospital.

I tillegg til øvelser hver mandag har vi 1 -2  seminarer i året, spesielt i forkant av konserter eller deltagelse i kor-konkurranser.

 

Reklamer