Repertoar/Konserter

  1. Oktober konsert i Øysteinsalen RiTardando og andre kor
  2. Oktober konsert i Melhus kirke RiTardando og andre kor
  3. November Jubileumskonsert med RiTardando i Øysteinsalen
  4. November konsert for Pensjonister fra St Olavs hopital

1.Desember Adventskonsert Ilen kirke RiTardando med andre kor

  1. Mars 2019 kl. 18.00  deltok RiTardando på YR konsert i Vår Frue kirke med 5 andre kor Norges Korforbund Sør-Trøndelag er arrangør